Bestuur en ereleden

voorzitter

Hans Heil

johphheil@quicknet.nl

023-5643462

 pasfoto-hans-2010
secretaris

Ben Goorts

secretaris@kieviten.com

06-48125850

Vredelust 14,  1111 VC Diemen

 penningmeester

Albert Tolen

06-22566661
rekeningnummer penningmeester de Kieviten:

NL28 INGB 0000 5891 79

 Albert Tolen
vice-voorzitter
Jacqueline de Jonge-van der Vlugt

jacqydejonge@gmail.com

06-33870940

 FCB-Haarlem-804749
algemeen

Rob Tichelaar

rob.tichelaar@ziggo.nl

06-46107606

ereleden van De Kieviten
Johan de Bie
Wim Oosterhof
Dries de Zwaan
Kitty van Gilst
Lid van verdienste

Henk den Duijn

overleden
Cees Boer
Wim Endel
Maartje Nierop Groot
Theo Vleeshhouwer