Bestuur

voorzitter

Hans Heil

johphheil@quicknet.nl

023-5643462

 pasfoto-hans-2010
secretaris

Ben Goorts

secretaris@kieviten.com

06-48125850

Vredelust 14,  1111 VC Diemen

 penningmeester

Albert Tolen

06-22566661
rekeningnummer NL28 INGB 0000 5891 79 t.n.v.
Honkbal- en Softbalvereniging De Kieviten
 Albert Tolen
vice-voorzitter
Jacqueline de Jonge-van der Vlugt

jacqydejonge@gmail.com

06-33870940

 FCB-Haarlem-804749
algemeen

Rob Tichelaar

rob.tichelaar@ziggo.nl

06-46107606