De Kieviten

kieviten_logo

Welkom op de website van De Kieviten

Het zal bij velen niet bekend zijn dat al vanaf 1908 in Nederland honkbal werd gespeeld. Dat heeft ertoe geleid dat op 16 maart 1912, op initiatief van de heer J.C.G. Grasé, de Nederlandse Honkbal Bond werd opgericht. De oudste, nog steeds bestaande, vereniging is Quick Amsterdam, opgericht in 1913.
Een belangrijke “honkballeider” in die tijd was de heer E. Bleesing die wij moeten blijven herinneren als “de leider en strijder” voor de verwezenlijking van honkbalidealen.

Door het groeien van het aantal verenigingen en leden werd in 1952, bij het veertig jarig bestaan, het predicaat “Koninklijk” verkregen. Gelet op de vele gezamenlijke belangen werd in de 60-er jaren van de vorige eeuw een overleg gestart met de Nederlandse Amateur Softbal Bond. Dat resulteerde in 1971 in een fusie waarbij als naam werd gekozen de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond.

In 1938 vond op initiatief van de heer M.C. Bakker, door de heren E. Bleesing, J. van Heeswijk en J. Elzenga, de oprichting plaats van de propaganda-vereniging “De Kieviten”. Er werd intensief gewerkt met het organiseren van demonstratiewedstrijden, de verspreiding van sluitzegels, het verkopen van scorekaarten, boekwerkjes en promotionele honk- en softbal artikelen. Door  commerciële belangen bij grote toernooien  en de professionele PR- en Promotieplannen van de KNBSB zijn deze activiteiten door De Kieviten inmiddels gestopt.

Het bijzondere van de vereniging is dat alleen diegenen lid kunnen worden die daartoe op grond van hun verdiensten jegens de honk- en softbalsport worden uitgenodigd. Verenigingen kunnen leden ‘die zich verdienstelijk hebben gemaakt’ voordragen bij het De Kieviten bestuur. Er zijn nu ongeveer 180 leden.

De Kieviten leden komen jaarlijks bijeen voor een diner tijdens een  ‘Zomerbijeenkomst’ bij een aansprekend honkbal- of softbal evenement en een ‘Winterbijeenkomst’ met één of meerdere gastsprekers. Er is een nauwe samenwerking met de KNBSB voor mogelijke raadpleging van leden van De Kieviten voor advies in bijzondere zaken.