Nieuwsbrief januari 2014

Voordracht Nieuwe Leden

In de nieuwsbrief van oktober heeft het bestuur u geïnformeerd over de oproep naar de verenigingen om “ verdienstelijke”  leden voor te dragen. Daar is inmiddels gehoor aan gegeven. De volgende leden zijn voorgesteld : Het betreft: de dames Maaike Houtkamp-Dijkstra, Brigitte Zaal- de Graaff, Petra Bunte en de heren Henk Biesbrouck, Fred Groenewegen, Bert Kamerling, Bert Loggen, Berend Mannessen, Peter Schüler en Olav Steijger.

Winterbijeenkomst

Op vrijdag 22 november 2013  hebben wij een meer dan geslaagde “winterbijeenkomst” gehad in de tenniskantine van het Pim Mulier Sportpark in Haarlem.

Gastsprekers Craig Montvidas (coach Nederlands softbalteam) en Peter van der Aart (voorzitter organisatie WK softbal 2014) werden op bekende wijze door bestuurslid Andy Houtkamp geïnterviewd. Vooraf stond voorzitter Henk stil bij ons 75 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum ontvingen  de 60 aanwezigen  een speciale jubileumvel postzegels van De Kieviten.  Een zeer gezellige avond !

Onderstaand ontvingen wij van het team:

Beste ‘Kieviten’

Via deze weg wil ik jullie graag persoonlijk bedanken voor de steun aan het Nederlands Softbal Team.

De financiële steun hebben we hard nodig voor de voorbereiding op het WK 2014 in Haarlem. Maar naast de financiële steun, voelt het erg goed dat de mensen die nauw betrokken zijn (geweest) bij het opbouwen van de honk- en softbalsport in Nederland ons een warm hart toedragen.

Namens alle speelsters en totale staf enorm bedankt!

Craig Montvidas

 

Algemene Leden vergadering

De jaarlijkse  Algemene Leden Vergadering voor 2014 staat gepland voor zaterdag  29 maart 2014. Wij verwelkomen u tussen 10.00-10.30 uur. De vergadering start om 10.30 uur in het Kennemer Sportcenter en wordt afgesloten met een gezamenlijk lunch. De stukken zullen  wij u eind februari doen toekomen.

Secretaris-penningmeester Dries de Zwaan zal op de jaarvergadering in 2014 aftreden en zijn  bestuurstaken overdragen.  Dries is  sinds 1974 lid van De Kieviten waarvan 14 jaar (februari 2000) als bestuurslid.

Het bestuur zal in de komende ALV van maart 2014 toestemming vragen om de benoeming van  Jan Vlasveld (kandidaat-penningmeester ) en Ben Goorts (kandidaat-secretaris) te bekrachtigen.

Evenementen

De Haarlemse Honkbalweek wordt georganiseerd van 11 t/m 20 juli.

Naast het Nederlands team zullen Japan, USA en Chinese Taipei naar Haarlem afreizen.
De teams van Japan en USA zullen voorafgaande aan de Honkbalweek in Amerika enkele oefenwedstrijden tegen elkaar spelen. Samen zullen ze daarna de reis naar Haarlem maken.
Voor de overige 2 teams is de organisatie in gesprek met diverse teams waaronder : Canada, Australië en Puerto Rico.

Op het   Nol Hotkamp Sportpark van de vereniging Olympia in Haarlem  wordt van 15-24 augustus  het WK softbal georganiseerd. Het is het 14e WK waaraan 16  landen vanuit de hele wereld  zullen deelnemen. Tijdens onze winterbijeenkomst hebben Craig en Peter ons  weten te interesseren voor het komende WK dat voor de eerste keer in Europa wordt georganiseerd

Voortgang Masterplan ledenwerving KNBSB

Op dit moment wordt in samenwerking met diverse betrokkenen gewerkt aan de inhoud van het uiteindelijke voorstel. Het definitieve voorstel zal dan worden aangeboden aan de “kolom Breedtesport” van de KNBSB, waar ledenwerving onder valt. Er staan op korte termijn gesprekken gepland met diverse bestuursleden van de KNBSB en het management van het bondsbureau om het plan toe te lichten. Op het moment dat er ontwikkelingen zijn, zeker als het gaat om “propaganda” acties en activiteiten, houden we de leden van De Kieviten natuurlijk op de hoogte. Tijdens de komende jaarvergadering van De Kieviten zal een uitleg/samenvatting van het plan beschikbaar zijn voor belangstellenden

Ledeninfo januari

In januari  heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van twee trouwe  Kievitleden :

Op 7 januari is overleden Bram van der Werf en op 8 januari Jan Molleman.

E-mail gegevens

Van veel leden beschikken wij inmiddels over een e-mailadres. Tenslotte is de e-mail  het communicatiemiddel  van vandaag de dag geworden. Regelmatig blijkt echter dat e-mailadressen zijn gewijzigd. Vergeet u  daarom a.u.b. niet deze wijziging ook aan het secretariaat van De Kieviten door te geven.

Aan die leden die deze nieuwsbrief per post ontvangen en wel over een e-mailadres beschikken doet het bestuur een dringend verzoek om het e-mailadres aan het secretariaat (d.de.zwaan@planet.nl) door te geven, zodat we de steeds maar stijgende portokosten tot een minimum kunnen beperken.

Haarlem, 25 januari 2014                                                                                                                                        

Bestuur De Kieviten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha *