Nieuwsbrief mei 2013

Info van het Kieviten bestuur – 2013 
Na de algemene jaarvergadering van 16 maart en de vraag wat de “Kieviten” doet , is en kan betekenen, werd binnen het bestuur geopperd om onze leden tussentijds te informeren om zo de betrokkenheid te vergroten. Ook vanuit de vergadering kwamen diverse suggesties die wij graag met onze Kievitleden delen.

Ledenlijst
Leden hebben behoefte aan een geactualiseerde “ledenlijst” welke wij u bijgaand doen toekomen. We beperken ons uitsluitend tot de namen en woonplaats.

Samenwerking KNBSB
Tijdens de Haarlemse Honkbal Week heeft een delegatie van het bestuur een constructief overleg gehad met directeur Hans Meijer en bestuurder  Frits Mulder van de KNBSB over een nauwere samenwerking.

Ledenwerving
Tijdens de ALV is besloten dat Kievitleden “kandidaat-leden”  kunnen voordragen. Er zal via de KNBSB een herinneringsbrief uitgaan naar de besturen van alle honk- en softbalverenigingen met een zelfde verzoek.

Zomerbijeenkomst
Het bestuur heeft de zomerbijeenkomst gepland voor zaterdag 6 juli tijdens de avondwedstrijd Nederland-Taiwan van het WPT in Rotterdam
De kosten bedragen € 35,00 inclusief gereserveerde tribuneplaatsen voor twee wedstrijden (middag en avond), een maaltijd voorafgaand aan de wedstrijd  en twee consumpties  p.p. 
U kunt zich aanmelden tot 1 juni via bijgaand aanmeldingsformulier !

Website
Informatie over de Kieviten en het jaarverslag van onze vereniging is terug te vinden op onze website www.dekieviten.com

Afscheid bestuursleden Wim en Johan
Na 39 jaar lidmaatschap van de Kieviten, waarvan  34  jaar als voorzitter,  heeft Johan de Bie tijdens de ALV van 16 maart  de “hamer” overgedragen aan Henk den Duijn. Ook bestuurslid Wim Oosterhof nam met 29 jaar  als Kievitlid, waarvan 24 jaar als vice-voorzitter, afscheid als bestuurslid.  Zowel Johan als Wim werden eerder benoemd tot “erelid” van de Kieviten.

Jubileum Kieviten 17 maart 1938
Tijdens de ALV wordt feestelijk gebak geserveerd tgv ons 75 jarig jubileum. Het jubileum krijgt extra aandacht tijdens onze  Winterbijeenkomst in november 2013.

Nieuwe bestuursleden
Hans Heil stelt zich voor :
Reeds in het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw werd ik geraakt door het honkbal en sloot me aan bij HCTIW in Amsterdam. Honkbal bleef mijn passie en ik stond vaak achter het hek van OVVO en ABC naar de idolen van toen te kijken. Velen zijn nu ook lid van de Kieviten.
In de jaren 70 heb ik ook nog een paar jaar gespeeld bij Kennemerland, toen nog op het van der Aart-sportpark in Haarlem-Noord.
In Hoofddorp werd ik eind jaren 70 bestuurslid van Hoofddorp Pioniers. 
In 1980 werd ik de huis-announcer en later volgden vele toernooien: Softbal-weken, Honkbal-weken, EC-toernooien, EK’s en WK’s.
Ik ben voorzitter van Hoofddorp Pioniers en voorzitter van het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum geweest.

Henk den Duijn stelt zich voor :
Tijdens de laatste ledenvergadering heeft u mij tot uw voorzitter gekozen. Aan mij de eer en zware taak Johan de Bie te vervangen Ik zal dat graag en met veel plezier doen. 
Voor wie mij nog niet goed kennen, iets over mijzelf. Ik was ruim 9 jaar voorzitter van de KNBSB en nu erevoorzitter. Daarvoor was ik actief op clubniveau als scorer, scheidsrechter en jeugdcoach.
Tot juli 2008 was ik burgemeester van de gemeente Moerdijk. Nu ben ik met pensioen. Ik ben getrouwd met Carla, vader van 2 zonen en opa van 5 kleinkinderen van wie er 3 soft- en honkballen.

Tot ziens in het stadion deze zomer. 

Winterbijeenkomst
In november 2013 wordt de traditionele winterbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst zal speciaal in het teken van ons jubileum staan.

Overleden
Op woensdag 8 mei is Rob Kerkman, lid van de Kieviten, op 66 jarige leeftijd overleden. Rob –drager van het bondsonderscheidingsteken- was zowel nationaal als internationaal actief als softbalscheidsrechter en was daarnaast Umpire Commissioner binnen de ESF.