Bestuur en ereleden

voorzitter

Henk den Duijn

h.c.denduijn@hetnet.nl

0172-417880

 henk-den-duijn
secretaris-penningmeester

Ben Goorts

secretaris@kieviten.com

06-48125850

Vredelust 14, 1111 VC Diemen

rekeningnummer penningmeester de Kieviten:

NL28 INGB 0000 5891 79

 Ben
vice-voorzitter

Hans Heil

ohphheil@quicknet.nl

023-5643462

 pasfoto-hans-2010
algemeen

Els Wedman-Koks

e.wedman@ewk-nu.nl

06-22742651

 els
algemeen

Jacqueline de Jonge-van der Vlugt

jacqydejonge@gmail.com

06-33870940

 FCB-Haarlem-804749

 

ereleden van De Kieviten
Cees Boer  overleden
Wim Endel  overleden
Maartje Nierop Groot  overleden
Theo Vleeshhouwer
Johan de Bie
Wim Oosterhof
Dries de Zwaan
Kitty van Gilst