Bestuur en ereleden

voorzitter

Henk den Duijn

h.c.denduijn@hetnet.nl

0172-417880

 henk-den-duijn
secretaris

Ben Goorts

secretaris@kieviten.com

06-48125850/020-6990795

Vredelust 14,  1111 VC Diemen

 

 Ben 2017b
 penningmeester

Albert Tolen

06-22566661
rekeningnummer penningmeester de Kieviten:

NL28 INGB 0000 5891 79

 Albert Tolen
vice-voorzitter

Hans Heil

ohphheil@quicknet.nl

023-5643462

 pasfoto-hans-2010
algemeen

Els Wedman-Koks

e.wedman@ewk-nu.nl

06-22742651

 els
algemeen

Jacqueline de Jonge-van der Vlugt

jacqydejonge@gmail.com

06-33870940

 FCB-Haarlem-804749
ereleden van De Kieviten
Johan de Bie
Wim Oosterhof
Dries de Zwaan
Kitty van Gilst
overleden
Cees Boer
Wim Endel
Maartje Nierop Groot
Theo Vleeshhouwer